Live / Tour 13619Coachella 2013. Photo: Josh Giroux