Live / Tour 13612Coachella 2013. Photo: Josh Giroux