Live / Tour 13605Coachella 2013. Photo: Josh Giroux