1396 Fili LazaroSpray painted wall - 06/23/09 (Fili Lazaro)